НачалоЧуй, от срамното дърво
111. Чуй, от срамното дърво
1. Чуй, от срамното дърво
Над Голгота дигнато,
Гдет’ умира милий Спас,
Ето, иде сладък Глас:
    "Аз товара ти съм взел:
    Грешниче, добре дошел!

2. Виж! Трапезата за теб
Сложена със живий Хляб.
Ей, прегръща твой Отец
Сина Си - не скитник веч;
    Мъртвият е оживял:
    Грешниче, добре дошел!

3. "Къс е земний твой живот,
Вечен е небесният:
Взимам те при Себе Си,
При изкупените вси:
    С тях наследвай славен дял:
    Грешниче, добре дошел!"
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор