НачалоАз знам една страна
697. Аз знам една страна
1. Намерих аз другар, приятел нежен, цар
За мен за теб Той пострада, кръвта Си Той проля;
Побързай ти ела, при Него ощ сега
При Него вечно на небе, там вечно лято е.

2. Аз знам една страна, тъй чудна е тя
Без граници и без войска във вечна светлина;
Исус царува там, тук пътя Той е сам
Ако Го следвам тук сега ще стигна вечността.

3. Намерих аз другар, небесен славен цар
Сам Той излъчва светлина, от обич Сам умря;
При Него ти сега, какъвто си ела
При Него вечно на небе, там вечно лято е.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти