НачалоАз знам една страна
697. Аз знам една страна
1. Намерих аз Другар, Приятел нежен, Цар
За мен, за теб Той пострада, кръвта Си Той проля;
Побързай, ти ела, при Него ощ сега
При Него вечно на небе, там вечно лято е.

2. Аз знам една страна, тъй чудна е тя
Без граници и без войска във вечна светлина;
Исус царува там, тук пътят Той е Сам
Ако Го следвам тук сега, ще стигна вечността.

3. Намерих аз Другар, небесен славен Цар
Сам Той излъчва светлина, от обич Сам умря;
При Него ти сега, какъвто си ела
При Него вечно на небе, там вечно лято е.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти