НачалоБлажен е
188. Блажен е
1. Блажен е, който не върви
По нечестивия съвет,
Не ходи с присмиватели,
Не следва тоз безбожен свят.

2. Чието наслаждение
Е в Божия закон всегда;
Дене светия том чете,
И него през нощта.

3. Ще бъде той както дърво
Покрай потоци на вода,
Що дава плод на времето,
И листът не повяхнува.

4. А нечестивите са прах
Що ще отвее вятърът;
Пред съда ще ги хване страх,
И няма там да устоят.

5. Господ Своите людие
Познава, пази техний път!
А води в погубление
Пътя на нечестивият.
Псалми 1:
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти