НачалоНека престанат плач и сълзи
465. Нека престанат плач и сълзи
1. Нека престанат плач и сълзи:
Милият Спас при мене стои,
Тихо и нежно говори на мен,
Чувам гласа Му и ставам блажен.
||

    Божи святи ангели
    Стават ми съпътници,
    И Спасител мой е с мен,
Спасител, Спасител, Спасител мой е с мен.
||


2. Не се уплашвам вече от зло, -
Господ е с мене, все е добро,
Кога съм буден, когато спя,
Спасът е с мене, не се аз боя.
||

    Божи святи ангели и пр.

3. Земната радост кратка е, знам
Истински вечен мир има там,
Тука чрез вяра да ходя с Христа,
Там с Него вечно ще се насладя.
||

    Божи святи ангели, и пр.
Матей 28:20
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор