НачалоСтранник беден тук съм
639. Странник беден тук съм
1. Странник беден тук съм, но в небе ожидам
Славната ни среща с моя мил Баща.
Аз съм веч Исусов и наследник Негов
Той ми е приготвил дом на небеса.
    Дом за вечността имам в небеса
||

    Аз имам дом на небеса
||

    Дом за вечността.
||


2. Щом умора чувствам, на Христа поглеждам
Знам, че е Спасител, грижи се за мен.
И по пътя земен имам Вожд небесен
За ръка ме води смело нощ и ден.
    Дом за вечността . . .

3. Чуй за тоз Спасител, Този мил Водител
Чака да повярваш и да се спасиш.
Веч настана време-знай, Исус ще вземе
Верните при Себе горе на небе.
    Дом за вечността . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти