НачалоЙерусалиме славний!
411. Йерусалиме славний!
С. П. 582, Д. П. 328
1. Йерусалиме славний,
Обител на светци!
Чрез вяра днес аз виждам
От тук стените ти.
    И славното видение
    На моя Бащин дом
    Ми става възхищение
    Препълня моя ум.

2. Жилище драгоценно,
Мое отечество,
У теб е всяка слава,
У мен е само зло.
    Йерусалиме новий,
    На безопасен бряг,
    За тебе се надявам, -
    Обичам ще во век.

3. Страна прекрасна, света!
Да ли ще стигна там?
Да ли ще се покланям
В неръкотворний дом?
    О, пепеле и прахо
    Дял твой е Йеова,
    Ти Негов си до веки, -
    Ти Негов и сега.
Откровение 21:2
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор