НачалоВечна е заплатата
256. Вечна е заплатата
1. Синко, иди работи
Днес на лозието Ми.
Работи докле е ден;
Само верний е блажен.
    Къса е таз работа:
    Вечна е заплатата!

2. Виж! Безчислени души,
Сатанински пленници!
Ах! Потънали са в грях;
Щеш ли да дадеш за тях
    Малка къса работа?
    Вечна е заплатата!

3. Дали да те осъдят,
Врагове против стоят?
Постоянствувай до край;
Тук е труд, - оттатък Рай.
    Бъди верен в работа;
    Вечна е заплатата!

4. Благовремието ти
Кратко е; не го губи:
Горе твоят мил Отец
Чака да даде венец.
    Свърши къса работа;
    Вечна е заплатата!
Матей 21:28
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти