НачалоИма Извор, Кръв тече
81. Има Извор, Кръв тече
1. Има Извор, Кръв тече
От Христовото сърце;
Всеки грешник, там омит,
От греха си бива чист.

2. В този извор бе опран
И разбойник прикован;
Всеки там да би дошел,
Очищене би приел.

3. Агънче! Таз Кръв света
Е спасене на света;
Който вярва в Тебе, той
Съпричастник бива Твой.

4. С вяра откак найдох аз
Този Извор, оттогаз
В Тебе, Боже, се теша,
Благодарен от душа.
Ефесяни 1:7
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти