НачалоСега желая Спасе мой
323. Сега желая Спасе мой
1. Сега желая Спасе мой,
Смирено, кротко, с простота,
Да сторя по завета Твой, -
Твоята смърт да помена.
||


2. Да е за мен телото Ти
Хляб на живот от небеса:
С кръвта Си чаша даваш ми:
Смъртта Ти тъй да помена.
||


3. Съзирам в Гетсимания
Голямата Твоя тъга
И кръвний пот: не мога аз
Сега да Те не помена.
||


4. В Голгота ето Те разпят,
Презрян, отхвърлен от света,
Похулван и за мен проклет:
Не ще ли аз Те помена?
||


5. Като изстине туй тело
И онемеят тез устни,
Когато дойдеш в Царството,
Ти, Спасе, Мене помени.
||
1 Коринтяни 11:26
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти