НачалоТвоите чада, о Христе
423. Твоите чада, о Христе
1. Твоите чада, о, Христе,
Гдето събрани да са те,
Търсят престола Ти всегда, -
Престола на благодатта.

2. Спасе, жилището Свое
Избираш със смирените,
Гдето Те търсят, Ти си там,
И всяко място става храм.

3. О, Пастирю, нас посети,
Твоята милост поднови,
Яви на нашите сърца
На любовта Си сладостта.

4. Молбата средство нека е
Да ни приготви за небе,
Вярата ни да укрепи,
И грижите да улекчи.

5. Тук в нашите събрания
С нас бивай, Спасе всякога,
Сега благодатта Си дай,
И после с Теб жилище в Рай!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти