НачалоДано да може туй сърце
148. Дано да може туй сърце
1. Дано да може туй сърце
Да хвали Бога мой!
Сърце да имам, о, Христе,
Живо с живота Твой!

2. Сърце смирено и свето,
За Теб престол готов,
Сърце с любов изпълнено,
Ей, с Твоята любов!

3. На мене, милий Господи,
Характера Си дай,
И с благодат ме приготви
Да бъда с Тебе в Рай.

4. Ти поръси сърцето ми
С безценната Си кръв;
Христе, на туй сърце пиши
Името Си: "Любов".
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти