НачалоБлизо, по-близо
527. Близо, по-близо
1. Близо, по-близо до Твойте нозе
Милост да просим и Духа, Христе,
Все по-смирени, о, дай ни да сме -
Ний да сме нищо, а Ти все във все.
    Близо, по-близо до кръста Твой -
    Само там има мир и покой,
    Всичко за измет тук считам, кога
    Близо, по-близо до Тебе стоя.

2. Близо, по-близо, о, дай ни да сме
В Теб да се крием със всичко свое.
Всинца сме грешни и пълни с злини,
Ти очисти ни - с любов изпълни.
    Близо, по-близо и пр.

3. Близо, по-близо, напред се стремим,
Тихо по пътя на кръста вървим,
Ние сме слаби, но Ти ни бъди
Помощ, Награда за всички щети.
    Близо, по-близо и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти