НачалоГосподи мой
141. Господи мой
1. Славно и драго е
Името Ти, Христе,
Господи мой.
Ти всичко Си за мен:
От Тебе разделен
В тоз свят не съм блажен,
    Господи мой.

2. О, Сине Божий, Ти
Мене изкупил Си,
Господи мой.
Ей, любовта Твоя
Към мен и милостта
Пречудни са всегда,
    Господи мой.

3. Прибежище мое
Сам Ти Си, о Христе,
Господи мой.
От що да се боя, -
Скръб ли или беда?
Ти близо Си всегда,
    Господи мой.

4. Скоро ще викнеш мен;
Тогаз ще съм блажен,
Господи мой.
Тебе подобен, Сам
Тебе ще виждам там
Винаги в Твоя дом,
    Господи мой.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор