НачалоВърху сионската гора
402. Върху сионската гора
1. Върху Сионската гора
Стоят изкупените с Кръв,
И хвалят Спаса си Христа
С безкрайна радост и любов!
    Таз песен колко сладка е!
    От всеки род и племе, те
    Изкупени, с приятен глас,
    Възпяват своя Спас;
    С приятен глас
    Възпяват своя Спас,
    С приятен глас
    Възпяват славния си Спас!

2. До век ще пълнят тез души
Света любов и благодат,
И непрестанни радости,
Тях вечно ще ги веселят!
    Таз песен и пр.

3. От грях и смърт спасени са,
Пълнят небето със хвали,
Познават вече ценността
На любовта, що ги спаси!
    Таз песен и пр.

4. Дано да разпростре крила
Душата ми, да литне там,
И аз да пея песента
Коят’ ехти в небесний храм!
    Таз песен и пр.
Откровение 14:1
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти