НачалоПовярвай в Исуса Христа
58. Повярвай в Исуса Христа
1. Какво да сторя, за да се спася?"
Извика тъмничаря.
"Повярвай в Спаса" - Павел отвеща
И ще се спасиш от грях".
    Повярвай в Исуса Христа, (3)
    И ще се спасиш!

2. "Какво да сторя?" питаш ли и ти,
О, грешний, окаяний?
Христос и теб желае да спаси:
Него с вяра приеми.
    Повярвай и пр.

3. В своята кръв Христос ще те омий
Грехът ти ще очисти,
Лицето Му ще гледаш през вси дни;
За всегда ще те спаси.
    Повярвай и пр.
Деяния 16:30
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти