НачалоСлънце ярко
446. Слънце ярко
1. Слънце ярко днес в душа ми грей,
По-славно то блещи
От всичко земно, че Христе,
Туй слънце Сам Си Ти!
    Грее слънце, славно слънце,
    Кат съм в мир, блаженство със Христа
    Погледне ли с усмивка Той,
    Слънце грее ми душа.

2. Днес в душа ми музика ехти -
Хвала на Царя мой,
И тайни песни във сърце,
Аз знам, ще чуе Той.
    Грее слънце и пр.

3. Пролет мила е в душа ми днес:
Кога се Бог вести,
В сърце ми трепне нов живот
И благодат цъфти.
    Грее слънце и пр.

4. Днес в душата ми цари възторг,
Надежда и хвала,
За благости Господни тук,
За радост в небеса.
    Грее слънце и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор