НачалоОтвъд Йорданската река
522. Отвъд Йорданската река
Х. П. 17
1. Отвъд Йорданската река
Съзирам бряг блажен,
Във тебе, Родино моя,
Ще стигна някой ден!
    О, скоро веч кораба
    Ще стигне в таз страна!
    Вълни и бури не страшат
    Зад смъртната река!

2. Когато скърби, изпитни
Нападат тук сега,
С надежда дигам аз очи
Към родната страна!
    О, скоро веч и пр.

3. О, бряг прекрасен, бряг блажен,
Към тебе се стремя!
Покой и радост чакат мен
При Бога у дома!
    О, скоро веч и пр.

4. След малко аз ще бъда там,
Где няма скръб, борби,
Там, где Исус избърсва Сам
Горчивите сълзи!
    О, скоро веч и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти