НачалоОтвъд Йорданската река
522. Отвъд Йорданската река
1. Отвъд Йорданската река
Съзирам бряг блажен,
Във тебе, Родино моя,
Ще стигна някой ден!
    О, скоро веч кораба
    Ще стигне в таз страна!
    Вълни и бури не страшат
    Зад смъртната река!

2. Когато скърби, изпитни
Нападат тук сега,
С надежда дигам аз очи
Към родната страна!
    О, скоро веч и пр.

3. О, бряг прекрасен, бряг блажен,
Към тебе се стремя!
Покой и радост чакат мен
При Бога у дома!
    О, скоро веч и пр.

4. След малко аз ще бъда там,
Где няма скръб, борби,
Там, где Исус избърсва Сам
Горчивите сълзи!
    О, скоро веч и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти