НачалоЕлате от душа да хвалим
471. Елате от душа да хвалим
1. Елате от душа
Да хвалим ний Отца;
Да пеем радостни псалми
Тук със изкупените вси,
Да пеем ний псалми
С изкупените вси.
    Елате да идем
    В чудния славен Сион!
    Да влезем с радост в Сиона, -
    Прекрасния град на Отца.

2. Не славят днес Христа
Тез, що са във греха,
Но всички чада Божии
Въздават Богу похвали!
Чадата Божии
Въздават похвали.
    Елате и пр.

3. Там горе в небеса,
Във чудна светлина
Еммануил на Своя трон
Царува славно всред Сион,
Еммануил на трон
Царува всред Сион.
    Елате и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти