НачалоЗа жетва бели нивите
246. За жетва бели нивите
С. П. 19, Д. П. 339
1. За жетва бели нивите
Се виждат вредом по света,
Презрели всички класове;
Виж! капят, капят зърната.

2. Те падат в цели снопове
Под ангелския остър сърп,
И в пъкъл да ги пренесе
Враг, Сатана, им слага гърб.

3. Уви, о Боже, до кога
Ще тънат тез души във мрак?
Те носят образ на Творца!
Ще гинат ли все тъй във грях?

4. по-скоро, Отче, изпрати
На жътвата работници;
Зърната скъпи прибери
В небесните Си житници.

5. О, нек се сбъде по-скоро
Тъй как е предсказал Господ:
"Едно ще бъде стадото,
Един връх него Пастирът. "
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор