НачалоКогато приближавам при Голгота
690. Когато приближавам при Голгота
1. Когато приближавам при Голгота
И виждам Спаса как страда
Сърцето ми изпълва с желан’е
"Исусе, искам Тебе да следя".
    "Кажи, поне една душа за Тебе
    Спасителю, дали аз призовах?
    За Тебе много мога да направя
    Защото Ти за мен умря".

2. Загубих много хубави минути
Като се лутах в този свят
На Тебе дадох мънички трошици
А Ти кръвта Си Сам за мен проля.
    "Кажи, поне една . . .

3. Не искам скъпо време да пилея
На Спаса с радост чух Гласа
За Него искам вече да живея
И истината Бож’я да тръбя.
    "Кажи, поне една . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти