НачалоАз знам в Кого съм повярвал
217. Аз знам в Кого съм повярвал
1. Не знам защо благодатта Своя
На мене Бог е изявил
Защо с любов изпратил е Христа: -
Мен грешник е освободил!
    Но "аз знам в Кого съм повярвал"
    И съм уверен, че Той е силен
    Да пази що съм Му връчил
    До последний славен ден!

2. Не знам как вярата спасителна
Христос на мене подари,
Не знам как в Словото Му вярата
Изпълни с мир сърцето ми!
    Но аз знам и пр.

3. Не знам как Духът Божий действува:
Изобличава грешника,
Открива в Словото Спасителя,
Създава вяра в Господа!
    Но аз знам и пр.

4. Не знам дали злини ил’ добрини
Са скрити в бъдещето ми;
Дали път труден или златни дни
Ще имам дор се Той яви!
    Но аз знам и пр.

5. Не знам кога ще срещна аз Христа;
Нощя ил’ в бляс’ка на деня;
Дали преди да дойде ще умра
Ил ще ме грабне в облака!
    Но аз знам и пр.
2 Тимотей 1:12
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти