НачалоКнигата на живота
602. Книгата на живота
1. В Твойта книга на живота
Книга на спасените,
Изяви ми, о, Исусе
Името ми там ли е ?
    Там ли е, там ли е ?
    Името ми там ли е ?
    Изяви ми, о, Исусе
    Името ми там ли е ?

2. Теготите на живота
Стават много леки знам,
Лек за мене е хомота
Името ми щом е там.
    Там ли е. . .

3. Аз съм грешен, но със милост
Господи, мен промени,
Щом извикаш Твойте святи
Името ми помени.
    Там ли е. . .

4. Нека чуя Духа Святи
Да ми шепне, че Си мой,
Името ми нека свети
Във небесния дом Твой.
    Там ли е. . .

5. И когато мисълта ми
Полети към Твоя храм,
Дай ми сладката надежда
Името ми, че е там.
    Там ли е. . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти