НачалоГласът във Рай Едемски
429. Гласът във Рай Едемски
1. Гласът във Рай Едемский, -
Благословен’ето
На първото венчило,
Не е престанало.
    Днес в святата женитба
    На верен мъж с жена
    С нас още предстоява
    Светата Троица.

2. Ти, Отче, таз невяста
Сега жениху дай,
Както тогаз Ти Ева
Адаму даде в Рай.
    Дай им любов взаимна,
    И мир, и здравие,
    И чада да възпитат
    За Теб и за небе.

3. Ти, Спасе, Син Мариин,
Си Бог и человек,
Две естества Ти имаш
В едно Лице до век
    Ръцете на тез двама
    Сега съедини
    В неразделима връзка
    И ги благослови.

4. И Ти, пресвятий Душе,
Пребъдвай с тях всегда,
Ти, който запечатваш
Невяста за Христа:
    Бъди за тях Водител
    През целий земен път,
    Догде пристигнат горе
    В безсмъртния живот.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти