НачалоОтче наш
158. Отче наш
1. Всемилостивий Отче наш,
Който на небесата Си,
Послушай, молим, наший глас:
Да се свети Името Ти.

2. Да дойде царството Твое,
Да бъде волята Твоя,
Както е горе на небе,
Тъй и по всичката земя.

3. Хляба насъщен дай нам днес,
Прости ни наште грехове,
Както прощаваме без лъст
И ний на наште врагове.

4. Нас в изкушене не введи
Нито в беда губителна,
Но избави, освободи
Нас от лукавий Сатана.

5. Защо Твое е царството, -
Над всички Ти Си Цар един;
Твоя е още силата
И славата во век Амин.
Матей 6:9
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор