НачалоЗатуй Го любя аз
151. Затуй Го любя аз
1. Господ Исус добър е Пастир мой,
Затуй Го любя аз;
Верен Другар и Спасител е Той,
Затуй Го любя аз.
    Затуй Го любя, затуй Го любя,
    Той пръв ме възлюби;
    Изкушаван ли съм,
    Той е близо при мен, -
    Затуй Го любя аз.

2. Слабите носи във пазвата Си,
Затуй Го любя аз;
Не ще забрави Той овцете Си,
Затуй Го любя аз.
    Затуй Го любя и пр.

3. За мен приготвил е дом в небеса,
Затуй Го любя аз;
Там ще живея със Него всегда,
    Затуй Го любя аз.
    Затуй Го любя аз и пр.
1 Йоаново 4:19
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти