НачалоАз съм чул за града във небето
701. Аз съм чул за града във небето
1. Аз съм чул за града във небето
Там далече зад земни простори,
Няма нощи, а слънцето свети
Сам Исус осветява града.
    Алилуя, сърцето ми пее
    Моят път води горе в небето,
    И макар че умората тегне
    Знам ще стигна небесния град.

2. Аз съм чул за страната без сълзи
Без тъги, без неволи, раздяли,
Няма болест и смърт не царува
Скоро аз ще достигна дома.
    Алилуя, сърцето ми пее
    Алилуя, умората чезне,
    Алилуя, веч няма съмнен’е
    Скоро аз ще съм в тая страна.

3. Аз съм чул за прекрасни премяни
За блестящи корони от злато,
Аз съм чул за небесното лято
Гдето вечно ще пея хвала.
    Алилуя, Духът ми копнее
    И долавя небесни акорди,
    Алилуя, сърцето ми пее
    Скоро знам, аз ще бъда в небе.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти