НачалоАз работа имам една
197. Аз работа имам една
1. Аз работа имам една
Да върша през този живот,
Безсмъртна душа да спася,
Да ходя в небесния път.

2. О, Господи, дай благодат,
Да се моля всегда и да бдя:
Ако ходя в широкия път,
Добре знам, ще вечно умра.

3. Като пред Твоите очи,
О, дай да живея: аз знам,
Че имам за тези си дни
Пред Теб точна сметка да дам.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти