НачалоАз съм уверен
154. Аз съм уверен
1. Аз съм уверен Исус е мой,
О, чудна слава и мир и покой
Купен от Бога, свой на Христа,
Роден от Духа, омит в Кръвта!
    Таз повест чудна ще възвестя,
    Тем що погинват вред по света;
    Хвалейки Спаса с радост всегда -
    Умрял за мен, пролял Си кръвта!

2. Пълна покорност, радост в Христа;
Славата вкусвам аз ощ сега!
Ангели носят от небеса,
Вести на милост и свобода!
    Таз повест чудна и пр.

3. Пълна наслада - всичко е в мир,
С вяра очаквам небесния пир!
Спаса каза, че аз ще съм в Рай,
Ако пребъдвам с Него до край!
    Таз повест чудна и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти