НачалоДали без малко си убеден
37. Дали без малко си убеден
1. Дали без малко си убеден
И да се върнеш почти решен?
    На Духа казваш ли:
    "Сега иди Си Ти;
    Кат имам време аз,
    Те викам пак"?

2. С "почти" се не удовлетвори;
Не се забавяй, но днес дойди.
    Поканва наший Спас,
    Ангели чакат нас;
    Днес без забава ти
    Се покори.

3. Скоро ще мине времето ти;
Жетвата пак не ще се яви;
    Печалба избери -
    Небесната, или
    За твоята душа
    Вечна щета.

4. Ти, който днеска си небрежлив,
Плачът ти колко ще е горчив!
    "Аз бях почти решен,
    Без малко убеден;
    Но веч все изгубих,
    Се изтребих!"
Деяния 26:28
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор