НачалоБди, моли се и очаквай
496. Бди, моли се и очаквай
1. Бди, моли се и очаквай с песни
Наший Спас да се яви,
Той ще вземе на пира небесний
Само верните Свои.
    О, моли се непрестанно,
    "Чакай", Сам Господ каза
    Скоро Той ще дойде славно
    Нас да вземе в небеса!

2. Бди, моли се и очаквай с песни!
Врагът наш съвсем не спи,
Облечи се в броните чудесни
И добре се укрепи.
    О, моли се и пр.

3. Бди, моли се и очаквай с песни!
Бог спасява от греха,
С вяра във Христа ний укрепени,
Побеждаваме света.
    О, моли се и пр.

4. Бди, моли се и очаквай с песни!
Бог готов е да даде
В ответ на молбите ни сърдечни,
Най-богати дарове.
    О, моли се и пр.
Матей 26:41
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти