НачалоИсус, Ходатаят, е жив
309. Исус, Ходатаят, е жив
1. Исус, ходатаят, е жив,
И моли се за мен.
Това ме уверява Той,
Че аз съм веч спасен.

2. Той в скърбите ми иде с мен
И нежно ме теши;
От всичко съм освободен;
Кога се Той яви.

3. Наверно ще ме освети,
И кой ще Го възпре?
Той Своите решения
Прилага в действие.

4. Твоята дума вярвам аз,
И зная туй, Христе,
Че ще приемеш раба Си
При Себе на небе!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти