НачалоСпасение
89. Спасение
1. Спасение! - Пресладък глас
Се чува от Сион;
За туй дойде любезний Спас,
За туй пострада Он.

2. Спасение! О, благий дар
От Бога нашего;
За туй биде Всесилний Цар
Повинен на тегло.

3. Спасение! Не е ли тя
Най-скъпоценна вест,
Що се е чула някога
В тоз окаянен свят?

4. Спасение! Честит живот,
Живот за мъртвите,
И най-желателен имот
За сиромасите.

5. Спасение у Божий Рай!
С другари ангели
Да бъдем всички, Боже, дай,
Служители Твои.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти