НачалоИма една земя
400. Има една земя
1. Има една земя
Оттук далеч,
Блажена, хубава
О, весел бряг
    Светите там стоят,
    Светли са като денят,
    Пеят и не мълчат.
    Слава во век!

2. О, към оназ земя
Брате, иди,
Бързай към веселба,
Не чакай ти.
    Смърт няма вече там,
    Страх или съблазън нам,
    Но песни в Божий дом
    Всичките дни!

3. В оназ свята земя
Вси са добри,
Светят от веселба
Всите очи.
    Вика небесен глас:
    "Има слава и за вас";
    Гдето е наший Спас,
    Ще сме и ний!
Откровение 2:11
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти