НачалоВсе напред в Божия светлина
526. Все напред в Божия светлина
1. Все напред в Бож’я светлина,
Все напред, напред вървя
След Христа към оназ страна.
Напред, все напред!
    Със бяла дреха, злат венец
    И лаври, арфа, дом блажен
    Дарен ще бъда във конец
    И в слава възхитен.
        О, славен Изкупител, дълга ми Той плати
        Сам с кръвта Си на Голгота.
        В Исуса аз се радвам, ликувам винаги
        И вярно следвам Него във живота.

2. Все напред срещу всяко зло,
Все напред, напред вървя
Към победа и тържество.
Напред, все напред!
    Със бяла дреха и пр.

3. Все напред в бури и беди,
Все напред, напред вървя
С поглед впит в светли бъднини.
Напред, все напред!
    Със бяла дреха и пр.

4. Все напред, крепък чрез Духа,
Все напред, напред вървя,
С Него всичко ще победя.
Напред, все напред!
    Със бяла дреха и пр.

5. Все напред към небесний мир,
Все напред, напред вървя,
Мен очаква духовен пир.
Напред, все напред!
    Със бяла дреха и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти