НачалоИсусе драгоценний
375. Исусе драгоценний
1. Исусе драгоценний!
Нуждая се от Теб!
С грях пълен съм и мрачна
Е моята душа,
Нуждая се от онзи
Целителен поток, -
Най-скъпата кръв Твоя,
Миеща всяк’ порок.

2. Исусе драгоценний!
Нуждая се от Теб!
Аз, беден пътник, нямам
Имот на таз земя,
Нуждая се в съмнен’я
От Твоята любов
Да ми оправя пътя
И мен да е покров.

3. Исусе драгоценний!
Нуждая се от теб!
Надявам се, че скоро
Ще видя всред небе,
Престола Ти и Тебе,
С изкупените вси,
Ще гледам, о, Исусе,
И хваля винаги.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор