НачалоБягам от света
579. Бягам от света
1. Бягам от света, тичам към Върха
Зная, че в тъма тъне веч света
Смело аз стоя и ще победя
С правдата и любовта.
    Спасе, Ти сега, моля Те дойди
    О, ела при мен и ме подкрепи.

2. Днеска съм самин, аз всред туй море
Утре ще съм с Теб горе на небе
Ще тръбя навред, Твоята любов
И за Теб на всичко съм готов.
    Спасе, Ти сега, моля Те. . .

3. Горко на небе, аз ще славя Те
Вечно ще съм там в чудния Ти храм
Весело вървя, Тебе аз следя
Зная водиш ме ти към дома.
    Спасе, Ти сега, моля Те. . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти