НачалоИсус - туй име сладко
511. Исус - туй име сладко
1. "Исус" - туй име сладко е
Кат дивна песен от небе,
То радост носи всякъде -
Туй сладко име "Исус".
    "Исус" - има сладко мен,
    "Исус" - същий всеки ден,
    "Исус" - чист и съвършен,
    Хвала на Теб ний пеем.

2. Аз любя името "Исус",
Защото Господ, наший Спас
Понесе тежък кръст за нас,
О, сладко име "Исус".
    "Исус" - име сладко и пр.

3. Туй сладко име всякога
Разпалва в мене радостта,
То гони също мрак, скръбта -
Туй сладко име "Исус".
    "Исус" - име сладко и пр.

4. Където и да е в света
Не ще намериш никога
Тъй чудно име кат това -
Туй сладко име "Исус".
    "Исус" - име сладко и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти