НачалоО, какъв чуден Спасител
536. О, какъв чуден Спасител
1. О, какъв чуден, чуден Спасител!
Той небето презря за мен,
Сам живя като най-прост жител,
Кат човек беше изкушен.
    Прикован бе на кръст за мен,
    Прикован бе на кръст за мен,
    Свойта кръв Той проля -
    За мен умря.
    Прикован бе на кръст за мен.

2. За греха ни Той зле пострада,
Скръб и болест върху Си взе,
Да лекува и да помага
Господ Сам на света дойде.
    Прикован бе на кръст и пр.

3. В скъпа жертва се Той принесе
Другите да спаси от грях
И във слава се пак възнесе,
Да приготви място за тях.
    Прикован бе на кръст и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти