НачалоНа кръст за мене умря
632. На кръст за мене умря
1. Поглеждам с поклон и удива
Нататък към кръста Христов
И слушам вестта на всемира
Че само Той дава любов.
    На кръст за мене умря
    С любов сърце ми плени,
    "И волята моя сега
    В ръката Си, Спасе, вземи. "

2. С греха много дълго се борих
Живях дълго в мъка, беда,
Но щом се предадох на Него
В сърцето ми радост влезна.
    На кръст . . .

3. Сияещо мило ме гледа
Лицето на Спаса любим,
И бързам при Него да ида
С любов Той сърце ми плени.
    На кръст . . .

4. Докосва ме нежно ръката
На Спаса от кръста Христов,
И нежно дочувам словата :
"Вземи пример, Мойта любов!"
    На кръст . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти