НачалоВремето ми тъжно тече
363. Времето ми тъжно тече
1. Времето ми тъжно тече
Когато не виждам Христа,
И красните полски цветя
За мене безсладостни са.
    От Господа отдалечен,
    Сърцето ми радост не знай,
    А с Него пак съединен,
    Декемврий се обръща на май!

2. Преблаго е името Му,
И сладък е Негов’ът глас,
Когато ми продума Той,
Потайва ми се всяка страст.
    Все близо да би Той стоял
    При моята бедна душа,
    Повече не бих пожелал, -
    Допълва ми се радостта!

3. Покорен на заповедта
На Бога, Спасителя си,
Еднакви ми са времена,
Местата са всички добри.
    Без Неговата благодат
    Палати са без красота,
    Тъмница ми става палат
    Там ако намери Христа!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти