НачалоЗлатното правило
382. Златното правило
1. Господа Бога твоего
Сърдечно възлюби,
И както себе заедно
Съседа си люби.

2. Христос - Учителят така
Нам ясно извести:
"Закон, пророци", Той каза,
"Таз мъдрост имат вси. "
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти