НачалоПрестолът на благодатта
70. Престолът на благодатта
1. Престолът на благодатта
Стои открит, аз знам;
И слуша там Исус молба:
Не ще загина там.

2. Ти мене викаш, о, Христе,
Спасителю блажен;
Викаш обременените:
Аз съм обременен.

3. Едничко насърчение
За мен, о, Спасе мой,
Е обещането Твое,
Тъй и заветът Твой.

4. Ти, Господи, си моят щит;
Зад Тебе скрит Христе,
Казвам на обвинителя,
Че Ти за мен умря.

5. Чудна е таз Твоя любов,
О, Спасе мой блажен;
На кръст проля Своята кръв
За грешник като мен.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор