НачалоБожиите синове
186. Божиите синове
1. Божиите синове
Са блажени, само те
Чрез Христа наследуват
Безконечния живот.
    С тях да съм и аз блажен
    Днес и там през вечний ден!

2. Оправдани с благодат
Имат от Христа мирът;
Те от грях омити са
И от всяка мръсота.
    С тях да съм и аз блажен
    Днес и там през вечний ден!

3. Плодове на правдата
Са добрите им дела;
Незлобливи са в светът,
Непорочен техний път.
    С тях да съм и аз блажен
    Днес и там през вечний ден!

4. Водени от Дух Светий
Те са чада Божии;
Бога подражават те,
Слава в тях начнала е.
    С тях да съм и аз блажен
    Днес и там през вечний ден!
Матей 5:8
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор