НачалоЧакаме благословение
344. Чакаме благословение
1. Чакаме благословене -
Петдесятен дъжд прати:
Дай от слабост изцелене,
С мощ сърца ни разклати.
    О, сега благослови
    И чрез нас се прослави!
    Ти със сила посети:
    Душа ни освети!

2. Отче, днес подкрепа дай нам,
Изпълни ни със любов:
Тез сърца да бъдат свят храм, -
Образ истински Христов!
    О, сега благослови и пр.

3. Как е чудно туй кръщене
С огън и със Дух Святий,
Дава пълно освещене
Кара всеки да лети!
    О, сега благослови и пр.

4. Маловерство и съмнен’я
Ти със Твойта кръв покрий,
И от всички изкушеня
В пазухата Си ни скрий!
    О, сега благослови и пр.

5. Отче, дай ни пълна сила -
Силата от небеса!
Уповане, вяра жива,
За да вършим чудеса!
    О, сега благослови и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти