НачалоСамин
330. Самин
1. Във Гетсиман’я наший Спас
Се молешесамин:
Горчива чаша пи тогаз:
Среднощ страда за мен!
    Самин, самин,
    Самин оставен бе:
    Да ни изкупи от смъртта
    Кръвта Си Той проля:
    Умря самин.

2. Самин в Пилатовия двор
Спасителят носи
Венец от тръне и позор,
Оставен там от вси.
    Самин, самин и пр.

3. Самин на кръста пострада
Нас грешни да спаси:
Оставен там и от Отца,
Жертва живота Си.
    Самин, самин и пр.

4. За тебе също Божий Син
Умря да те спаси:
Недей оставя Го самин -
Предай се Нему ти.
    Самин, самин и пр.
Матей 26:38
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти