НачалоДигам очите си
210. Дигам очите си
С. П. 577, Д. П. 97
1. Дигам очите си
Към Бога, на небе:
Той е що сътвори
Небе, земя, море.
    От Него само всякога,
    Дохожда помощта моя.

2. Ти си дал дума че
Ще пазиш, Господи,
Душата ми от зло.
Не ще ме повреди
    Ни слънчевият пек деня,
    Нито луната през нощта.

3. Ти стъпките мои
Ще пазиш всеки ден,
О Боже, в пътя Си:
Така ще съм блажен,
    Не се уплашвам от смъртта
    Догде ме викаш у дома.
Псалми 121:
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор