НачалоДигам очите си
210. Дигам очите си
1. Дигам очите си
Към Бога на небе:
Той е що сътвори
Небе, земя, море.
    От Него само всякога,
    Дохожда помощта моя.
||


2. Ти си дал дума, че
Ще пазиш, Господи,
Душата ми от зло.
Не ще ме повреди
    Ни слънчевият пек деня,
    Нито луната през нощта.
||


3. Ти стъпките мои
Ще пазиш всеки ден,
О, Боже, в пътя Си:
Така ще съм блажен,
    Не се уплашвам от смъртта
    Догде ме викаш у дома.
||
Псалми 121:
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор