НачалоТвоята върховна воля
162. Твоята върховна воля
1. Твоята върховна воля
От що и да ме лиши
Отче, но покорно моля,
Туй ми Ти не отречи: -

2. Дай ми тихо, благодарно,
Мирно, весело сърце,
От роптание свободно,
Пълно със доволствие.

3. Дай ми сладката надежда,
Господи, че Ти си мой;
Дай ми верност да покажа
Че съм аз предан раб Твой.

4. Любовта Ти да владее
Върху мене през вси дни;
Милостта Ти да венчае
Края на живота ми.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти