НачалоИма ли мир
120. Има ли мир
1. Има ли мир в тоз тъмен, грешен век?
Кръвта Христова дава мир от грях.

2. Има ли мир всред трудове и бой?
Христова воля дава благ покой.

3. Има ли мир в вълните на скръбта?
В Христово лоно все е тишина.

4. Има ли мир далеч от нашите?
Христос упазва тях и нас добре.

5. Мир ли пред непознато бъдеще?
Христос познава и владее все.

6. Мир ли, кога смъртта осеня вси?
Христос смъртта и ада победи.

7. Доволно е! След земни трудове
С Христа ще влезем в мира на небе.
Йоан 16:23
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор