НачалоО, Слънце на душата ми
194. О, Слънце на душата ми
1. О Слънце на душата ми,
Кога си близо, няма т’ма;
Ах! Земен облак да не скрий
Тебе от този Твой слуга.

2. Кога затвори сладкий сън
Тез уморени ми очи.
Слез Ти като росата вън;
Моля, Исусе, близ бъди.

3. Моите мисли вси тогаз
Да са за вечния покой,
Че ще почина скоро аз
Във персите Ти, Спасе мой.

4. Кат се събудя заранта,
Преди в световни работи
Да вляза с благодат Своя,
Мен, о, Исусе, изпълни.

5. Без Теб не мога жив да съм;
Пребъдвай с мене всякога;
Не ме оставяй Ти съвсем;
Без Теб не мога да умра.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор