НачалоИдете проповядвайте
264. Идете проповядвайте
1. Идете, проповядвайте
С ревност по всичката земя
Моето благовестие,
Спасение чрез вярата.

2. "За тази вест свидетелства
Ще бъдат и делата Ми;
И още много чудеса
Ще дам да вършите и вий.

3. "Болни ще изцелявате
В Моето име; даже и
Мъртви ще възкресявате
Със власт от Господаря си!

4. "На все що съм заповядал
Учете вий народи вси:
Отец Мой вся власт Ми е дал;
И Аз съм с вас през всички дни. "

5. Спасът от тях възнесе се;
А носеха със радост те
Вестта по всичката земя
На славното спасение.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти