НачалоИдете проповядвайте
264. Идете проповядвайте
1. Идете, проповядвайте
С ревност по всичката земя
Моето Благовестие,
Спасение чрез вярата.
||


2. "За тази вест свидетелства
Ще бъдат и делата Ми;
И още много чудеса
Ще дам да вършите и вий.“
||


3. "Болни ще изцелявате
В Моето Име; даже и
Мъртви ще възкресявате
Със власт от Господаря си!“
||


4. "На все що Съм заповядал
Учете, вий, народи вси:
Отец Мой вся власт Ми е дал;
И Аз съм с вас през всички дни."
||


5. Спасът от тях възнесе се;
А носеха със радост те
Вестта по всичката земя
На славното спасение.
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти